You are here

âb-dâdan0 - to water - N0 waters N1

Noun: 
آب
Verb: 
دادن
V-Transcription: 
dâdan
V-Translation: 
to give
N-Transcription: 
âb
N-Translation: 
water
CP-Lemma: 
âb-dâdan0
CP-Translation: 
to water
Synt-Construction: 
N0 N1 N2 Verb
Construction-Tr: 
N0 waters N1
Example: 
آقای رحیمی داشت حیاط آب می داد مثل همیشه بلند بلند آواز می خواند. (چراغها را من خاموش می‌کنم)
داشت باغچه‌ها را آب می‌داد. (مادران و دختران)