You are here

âb-kešidan0 - to rinse - N0 rinses N1

Noun: 
آب
Verb: 
کشیدن
V-Transcription: 
kešidan
V-Translation: 
to pull
N-Transcription: 
âb
N-Translation: 
water
CP-Lemma: 
âb-kešidan0
CP-Translation: 
to rinse
Synt-Construction: 
N0 N1 N2 Verb
Construction-Tr: 
N0 rinses N1
Example: 
جوراب‌هایش را صابون زد و آب کشید. (زنده باد مرگ)
بی بی، سينی رخت های شسته را كنار حوض گذاشت و دست هايش را آب كشيد. (سار بی بی خانم)